Lezen en digitale media: een perspectief op onderwijs

Uit een vrij recent rapport van de OECD (2105) blijkt dat het simpelweg toevoegen van digitale middelen niet tot een meerwaarde leidt. Scholen omarmen nieuwe media, en dat is prachtig, maar we weten nog helemaal niet goed genoeg hoe kinderen er mee omgaan. Het verwerken van multimediale digitale teksten (hypermedia) vergt vaardigheden die kinderen zomaar niet hebben, daarvoor is goed onderwijs nodig en moet een en ander zijn opgenomen in lesmethodes. Om dat goed te kunnen doen moet de wetenschappelijke wereld veel meer aandacht besteden aan begrijpend lezen van hypermedia.

Thomas HendriksComment