Licht uit, smartphone aan - slaaponderzoek onder pubers

In de puberteit vinden belangrijke veranderingen plaats in de hersenen. De Hersenstichting wil de komende jaren met name de thema’s slaap en stress meer onder de aandacht brengen van pubers en hun ouders. De vraag aan Youngworks was: hoe zijn pubers te bewegen om gezonde keuzes te maken op het gebied van slapen en stress? Het kan later hersenaandoeningen helpen voorkomen…

Thomas HendriksComment