Technologie en leren

Robots voor de klas? Of zijn er binnenkort nog wel klassen? Hoe intelligent worden onze kinderen van een persoonlijk leerplan begeleid door kunstmatige intelligentie?

 

Een idee om leerkrachten te motiveren om digitaler te worden.

 

‘Ik heb 18 jaar moeten wachten totdat ik onderwijs leuk vond.’

 

‘Technologie biedt leerlingen allerlei kansen om een persoonlijk leertraject te volgen.’

 

‘Kinderen kunnen ontzettend verschillen qua afkomst.’

PRANGENDE VRAGEN UIT DE TWEEDE SESSIE VAN THE FUTURE SOCIETY NL

HOE…?

Hoe ga je zorgen dat we dingen uit het huidige onderwijssysteem opgeven - en welke zijn dat

HOE KUNNEN WE SOCIAAL CONTACT NET ZO BELANGRIJK HOUDEN ALS DE INDIVIDUELE DIGITALE LEERONTWIKKELING?

HOE STIMULEER JE NIEUWSGIERIGHEID IN ZELF NADENKEN?

HOE EN WAT KUNNEN WE LEREN

VAN BESTAANDE ONDERWIJSSTROMEN

ALS WE ZE DIGITALISEREN?

HOE KUNNEN WE KENNIS UIT ‘GAMING’ TOEPASSEN OM BETER TE (HELPEN) LEREN?

Hoe krijgen we innovaties vanuit de huiskamer naar een onderwijssetting?

HOE KRIJG JE EEN PERSOON BUITEN SCHOOL (OP EEN GOEDE MANIER) AAN HET LEREN?

HOE KUNNEN WE VOOR IEDEREEN EEN EIGEN NORM BEPALEN?

Hoe kunnen we sociaal contact net zo belangrijk houden als de individuele digitale leerontwikkeling?

HOE KUNNEN WE IEDEREEN ZIJN PIEK OP LEERGEBIED/TALENT LATEN BEREIKEN?

 

EEN DAG UIT HET LEVEN VAN COACH PAULA

Nog twee jaar. Twee keer 30 weken van zeven dagen in dit gebouw, zo staat het in mijn exit-contract. Gelukkig vooral ochtenddiensten. De kinderen die voor elf uur binnenkomen kunnen beter individueel werken. De laatkomers kosten vaak meer tijd. Je bent alleen al een half uur bezig om ze van achter die brillen vandaan te krijgen en het persoonlijke curriculum in te laden. Paula de Groot glimlacht bij de gedachte dat de academy waaraan zij tot 2034 is verbonden in niets meer lijkt op de school waarop zij les gaf in 2018. Maar dat je kinderen tussen 2 en 14 jaar niet zomaar verandert.

ROBONANNY

Tien over half acht. Een nieuwe dag. Als coach Paula het gebouw binnenloopt zijn de eerste studenten al een kwartier bezig. Drie jongens uit de zevende trap zitten met headsets op voor een scherm te kijken naar de presentatie van drie jongens in Japan met wie zij samen in het Engels een project Burgerschap doen. Een jochie van vier wordt begeleid door zijn robonanny en krijgt nu rekenen trap 4, een trap hoger dan zijn leeftijd. En in de gymzaal zijn twee meisjes van de negende trap aan het schaken, een spannend potje dat ze gisteravond virtueel waren begonnen en nu in AR voortzetten. Een pion rent voor zijn leven, achterna gezeten door een paard. De meiden hebben er lol in.

Paula is nu connected.

‘Good morning!,’ zegt de stem in haar oor.

‘Please switch to Dutch for now!’, zegt Paula.

‘Goedemorgen! Er zijn achttien studenten binnen en vijfendertig onderweg. De robobus van Coach Albert heeft een vertraging van 9 minuten en 23 seconden. Wil je het programma van vanmorgen doornemen, of eerst tien minuten headspace?’

‘Headspace,’ zegt Paula. ‘Ik heb een drukke ochtend. Maar wel met een andere stem dan gisteravond. En geef me over tien minuten een seintje, want mijn training begint om negen uur en ik heb de credits nodig.’

SENIOR COACH

Paula de Groot is senior coach mens & maatschappij op de future academy, een geprivatiseerde koepelorganisatie in het onderwijs met 2300 vestigingen. Ze coacht in drie continuweken van zeven dagen per week op drie locaties en overziet 50 kinderen tussen 2 en 14 jaar. De meesten coacht zij één keer per week tijdens de live check-in en verder voornamelijk virtueel. Maar er zijn er ook altijd een paar die zij alleen bij de driemaandelijkse touch down ziet. Deze kinderen stellen hun eigen curriculum samen, onder verantwoordelijkheid van hun ouders. Voor hen is een speciaal contract opgesteld waarin ook al is opgenomen welke vorm van vervolgonderwijs de kinderen na de academy krijgen. Meestal is dat een online universiteit, gesponsord door hun eerste werkgever. Of door pappie en mammie.

Paula heeft zeven jaar eerder, in 2025, net als 16.000 andere leerkrachten gekozen voor de digitale exit. Dat houdt in dat zij gedurende tien jaar door speciale trainers worden omgeschoold tot coach. On the job, om geen tijd te verliezen. Studiedagen zijn onderdeel geworden van het dagprogramma. De CAO is collectief opgezegd.

OP DE SCHOP

De overheid koos in 2025 voor een radicale herstructurering van het onderwijs toen bleek dat Europese kinderen in hun ontwikkeling nog veel verder achterop lopen dan voorspeld. Dat 47% van de werkende bevolking in Europa door de automatisering zonder werk zou komen te zitten was al jaren bekend. Maar dat daarbij ook steeds meer jongeren zaten, was een negatieve verrassing. Alles ging op de schop. Meer kunnen, minder kennen. Paula was snel om:

‘Kunstmatige intelligentie om de menselijke intelligentie een boost te geven. Robots voor de klas. Een persoonlijk curriculum voor kinderen. En een 10-jarige baan als coach voor de leerkrachten die door wilden.’

En die coaches hebben weer speciale trainers.

‘Je training begint over 8 minuten en 21 seconden.’

Paula opent haar ogen. Ze voelt zich fit, helder. Klaar voor een level 7 training digitale geletterdheid.

‘Ik ben op weg. Geef me onderweg een overzicht van de laatste tien scores van Yuri en Obi. Rekenvaardigheid en Engels.’

Ze staat even stil om de grafieken die voor haar verschijnen in zich op te nemen en komt snel tot een oordeel. ‘Vraag toestemming aan de ouders van Obi om zijn curriculum Engels twee levels te verlagen. De basis moet sterker. En laat robot 37 met Yuri die deelsommen tot 30 nog eens oefenen. Doe maar in het Chinees, dan kan hij daar meteen een beetje aan werken.’

‘Gedaan. Je hebt nog drie minuten en …’

‘Jaja, ik ben er bijna.’

 Als Paula de trainingszaal binnenloopt ziet ze in haar ooghoek het device op haar pols oplichten. De credits zijn geregistreerd. Ze gaat staan aan haar bureau en locked automatisch in. Tegenover haar staat coach Albert. Het zweet op zijn voorhoofd. Precies om negen uur verschijnt tussen hen in de hologram van trainer Sem. Hij is 12 jaar oud.

‘Morning! Laten we meteen beginnen. We gaan vandaag programmeren!’

Als coach Paula het gebouw binnenloopt zijn de eerste studenten al een kwartier bezig.

Elke sessie van de Future Society NL wordt ingeleid door een future scenario dat zich afspeelt in de nabije toekomst. Willen wij het zo ver laten komen?